Bò wagyu Úc miếng (200-220gr)

795.000

1900 8668 08