GÀ TRE VƯỜN RANG MUỐI (1 CON)

249.000

1900 8668 08