TOPPING LẨU- CÁ HỒI CẮT KHÚC ( ĐVT:100G)

42.000

076 292 8668