TOPPING LẨU- MÌ TƯƠI VẮT (2 VẮT)

9.000

076 292 8668