THĂN NGOẠI BÒ WAGYU NHẬT BẢN A5 – STRIPLOIN WAGYU BEEF A5 (1KG)

4.600.000

1900 8668 08