BÒ WAGYU A5 ribeye ( thăn lưng đầu ) -500Gr

2.100.000

076 292 8668