BÒ WAGYU A5 ribeye ( thăn lưng đầu ) -1KG

6.500.000

Hết hàng

1900 8668 08